بصیرت عاشورایی

0

عزت

5

انس با نماز

6

احترام به پدر و مادر

5

انس با قرآن استاد پناهیان

3

دوری از امام زمان (عج) به خاطر یک عصبانیت

5

چهارچوب آزادی

5

رفق و مدرا

91

مسجد مرکز تفکر

71

راهنما شناسی

74

حفاظت از طبیعت

64

امید و ترس نسبت به خداوند

66

تجربه‌ها را ببین

188

حتی بند کفش

94

گشایش دائمی

63

icon
یکشنبه 26 سپتامبر 2021

برای جوانان ورزش کردن یک سرمایه اندوزی است. من اعتقاد دارم ورزش برای همه یک فریضه عمومی است. البته منظورم ورزش حرفه ‌ای نیست. ورزش حرفه ‌ای را هم رد نمی کنم، اما توصیه نمی کنم که همه جوانان سراغ ورزش حرفه‌ ای بروند؛ نه. ورزش برای سلامت و حفظ نشاط است.