بصیرت عاشورایی

0

عزت

5

انس با نماز

6

احترام به پدر و مادر

5

انس با قرآن استاد پناهیان

3

دوری از امام زمان (عج) به خاطر یک عصبانیت

5

چهارچوب آزادی

5

رفق و مدرا

91

اهتمام به ورزش

87

مسجد مرکز تفکر

71

راهنما شناسی

74

امید و ترس نسبت به خداوند

66

تجربه‌ها را ببین

188

حتی بند کفش

94

گشایش دائمی

63

icon
یکشنبه 26 سپتامبر 2021

دین یا مذهب یا حتی عقیده ای رو پیدا می کنید که چنین نگاهی رو نسبت به حیوانات داشته باشد غیر از اسلام؟ مثل اینکه اگه سگی رو بکشی باید دیه بدی؟!!! شکارچی که برای تفریح شکار کند نمازش شکسته است. گرفتن دانه از دهان مورچه ممنوع است. پاک کردن جو برای اسب ثواب دارد. سه نفری بر اسب سوار شدن عقوبت دارد. ادرار زیر درخت میوه کراهت دارد