بصیرت عاشورایی

0

عزت

5

انس با نماز

6

احترام به پدر و مادر

5

انس با قرآن استاد پناهیان

3

دوری از امام زمان (عج) به خاطر یک عصبانیت

5

چهارچوب آزادی

5

رفق و مدرا

92

اهتمام به ورزش

88

راهنما شناسی

75

حفاظت از طبیعت

64

امید و ترس نسبت به خداوند

67

تجربه‌ها را ببین

188

حتی بند کفش

94

گشایش دائمی

63

icon
یکشنبه 26 سپتامبر 2021

مسجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسلامی ما، بلکه در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخ، منشأ آثار بزرگ و نهضت‌ها و حرکت‌های اسلامی بزرگی شده است. ملت ایران باید مساجد را پایگاه معرفت و روشن بینی و روشنگری و استقامت ملی به حساب آورند.