بصیرت عاشورایی

0

عزت

5

انس با نماز

6

احترام به پدر و مادر

5

انس با قرآن استاد پناهیان

3

دوری از امام زمان (عج) به خاطر یک عصبانیت

5

چهارچوب آزادی

5

اهتمام به ورزش

88

مسجد مرکز تفکر

71

راهنما شناسی

74

حفاظت از طبیعت

64

امید و ترس نسبت به خداوند

66

تجربه‌ها را ببین

188

حتی بند کفش

94

گشایش دائمی

63

icon
یکشنبه 26 سپتامبر 2021

عاقل‌ترین مردم کسی است که بیشتر از همه با مردم مدارا کند. مدارای در جامعه آرامش و زندگی راحت را برای همه فراهم می‌کند. برخلاف آن کسانی که دنبال سختگیری با دیگران هستند