علت پس گرفتن قیام توسط امام حسین(ع)

67

قدر نماز را بدانیم

51

راهکار انس با قرآن

63

بیم و امید در کلام حاج قاسم

53

آثار محبت به خدا

77

پیامبر مظهر امانتداری

49

پرهیز از ناسزا

41

چگونه عزیز شویم؟

34

چرا نماز؟

114

بچه مسجدی ها

154

حسن خلق در رفتار ائمه

109

بلای اسراف

115

تجلی خداوند در قلب انسان

114

بیت المال در زندگی حاج قاسم

125

icon
Friday 24 September 2021

آنچه که انسان را به خدا نزدیک می‌کند، به جوار خدا راه می‌دهد، عملهای قبول شده است، نه هر عملی، هر عملی انسان را به خدا نزدیک نمی کند (این نکته‌ها خوب یادتان باشد) هر عملی انسان را به سوی خدا نمی برد، آن عملی که مقبول باشد انسان را به جوار خدا راه می‌دهد، به سوی خدا می‌برد