علت پس گرفتن قیام توسط امام حسین(ع)

2

قدر نماز را بدانیم

6

راهکار انس با قرآن

16

بیم و امید در کلام حاج قاسم

4

آثار محبت به خدا

11

پیامبر مظهر امانتداری

6

پرهیز از ناسزا

6

چگونه عزیز شویم؟

4

چرا نماز؟

71

بچه مسجدی ها

115

حسن خلق در رفتار ائمه

69

بلای اسراف

72

تجلی خداوند در قلب انسان

73

بیت المال در زندگی حاج قاسم

88

icon
جمعه 24 سپتامبر 2021

آنچه که انسان را به خدا نزدیک می‌کند، به جوار خدا راه می‌دهد، عملهای قبول شده است، نه هر عملی، هر عملی انسان را به خدا نزدیک نمی کند (این نکته‌ها خوب یادتان باشد) هر عملی انسان را به سوی خدا نمی برد، آن عملی که مقبول باشد انسان را به جوار خدا راه می‌دهد، به سوی خدا می‌برد