علت پس گرفتن قیام توسط امام حسین(ع)

2

قدر نماز را بدانیم

6

راهکار انس با قرآن

16

بیم و امید در کلام حاج قاسم

4

آثار محبت به خدا

11

پیامبر مظهر امانتداری

6

پرهیز از ناسزا

6

چگونه عزیز شویم؟

4

چرا نماز؟

70

انس با قران

98

حسن خلق در رفتار ائمه

69

بلای اسراف

72

تجلی خداوند در قلب انسان

73

بیت المال در زندگی حاج قاسم

88

icon
جمعه 24 سپتامبر 2021

سجد كانون تعالی روح، انديشه، دل و جان انسان‌ها و مركزی برای همدلی، همبستگی، همياری و همراهی می‌باشد و انس با مسجد، تمرين زندگی در جامعه جهانی است.