علت پس گرفتن قیام توسط امام حسین(ع)

67

قدر نماز را بدانیم

51

راهکار انس با قرآن

63

بیم و امید در کلام حاج قاسم

53

آثار محبت به خدا

77

پیامبر مظهر امانتداری

49

پرهیز از ناسزا

41

چگونه عزیز شویم؟

34

چرا نماز؟

114

بچه مسجدی ها

154

انس با قران

138

بلای اسراف

115

تجلی خداوند در قلب انسان

115

بیت المال در زندگی حاج قاسم

126

icon
Friday 24 September 2021

امام علی(ع)می فرمایند

خداوند اخلاق نیکو را وسیله اتصالی بین خود و بندگانش قرار داده است پس لازم است بر هر یک از شما که به خلقی از اخلاق نیکو چنگ زند